Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software

2022-02-16 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online

Om du är doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Förlag använder också detta och liknande verktyg för att granska manuskript.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie