Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit

2022-05-03 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online Zoom

I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du hittar och verifierar dina publikationer i KI:s bibliometrisystem. Vi kommer också ta dig igenom stegen för att sätta publiceringsadress på dina publikationer.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie