Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Giving Oral Presentations

2023-10-20 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Att ge muntliga presentationer är en central del av det akademiska utbytet. Under denna workshop kommer du att lära dig att planera, förbereda dig för, strukturera och leverera effektiva muntliga presentationer av din forskning. Vi kommer också att diskutera hur man undviker att bli nervös.

Workshoppen ges på engelska men vi talar även svenska.

Kontakt

Anna Borgström Skrivpedagog