Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Giving oral presentations

2022-03-18 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Muntliga presentationer utgör en viktig del av utbytet forskare emellan. Under denna workshop lär du dig hur du håller tydliga och intresseväckande presentationer. Vi kommer också att diskutera hur du kan hantera nervositet.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie