Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Generativ AI, informationskompetens och skrivande - potential och risker för forskare

2024-04-19 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Under de senaste åren har ett stort antal nya generativa AI-verktyg släppts. Denna workshop tar upp både potentialen och riskerna med att använda generativa AI-verktyg i forskningsprocessen, med fokus på hur du kan använda dem på ett ansvarsfullt sätt. Du kommer också att få prova ett par generativa AI-verktyg.
Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.