Föreläsningar och seminarier KIB Workshop - Essential literature searching for your thesis or publication

2022-11-09 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online Zoom

Detta är en grundläggande workshop som syftar till att förbättra dina färdigheter i databassökning och att utforska olika sökverktyg som finns tillgängliga från universitetsbiblioteket.

Denna workshop är för doktorander och forskare vid KI. Det hålls på engelska men vi talar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie