Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser

2020-11-19 13:00 - 15:30 Add to iCal
Annan Online.

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.