Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: EndNote X20 – manage your references

2023-02-06 9:00 - 11:30 Add to iCal
Campus Solna Synapsen 1

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet EndNote X20. EndNote X20 används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt