Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: EndNote X20 – manage your references

2022-02-09 13:00 - 15:30 Add to iCal
Online

Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.

Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie