Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: EndNote X20 – hantera dina referenser

2024-04-09 13:00 - 15:30 Add to iCal
Online

Detta är en workshop på grundläggande nivå. Tanken är att ge dig tid och stöd att bygga upp, organisera och kommentera ett referensbibliotek i referenshanteringsprogrammet EndNote X20, samt att infoga citat och litteraturförteckningar i Word enligt olika referensstilar.

Workshoppen hålls på engelska men vi pratar också svenska.