Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Covid-19 och toppen av isberget – att söka vetenskapliga belägg under en pandemi

2020-10-14 9:00 - 11:00 Add to iCal
Annan Online.

Forskningen om covid-19 rör sig snabbt framåt vilket gör resultaten svåra att överblicka och sammanfatta. Pågående forskning i form av preprints, kliniska studier och litteraturöversikter publiceras dagligen. Detta utmanar inte bara det traditionella ekosystemet för vetenskaplig publicering, utan också hur vi gör och var vi vänder oss för att finna de allra senaste forskningsrönen.

Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.