Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

2020-10-22 13:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Online.

Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser och dokumentation. Workshopen innehåller också demonstrationer och tid för egen sökning.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.