Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidsrapport

2020-05-13 13:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Online

Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?