Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer

2020-11-26 10:00 - 11:30 Add to iCal
Annan Online.

I den här workshopen kommer vi att guida dig igenom hur du automatiskt skapar en uppdaterad publikationslista med hjälp av KI:s bibliometrisystem. Listan kan berikas med antal citeringar, tidskriftens ”impact factor” och länkar till fulltexter. Vi kommer också att gå igenom hur du registrerar ett författar-ID (ORCID). Om så önskas kan vi även kort beröra andra mätvärden: på artikelnivå, på tidskriftsnivå och alternativa mätvärden.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.