Föreläsningar och seminarier KIB Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases

2023-12-14 10:00 - 10:45 Add to iCal
Online Zoom

I denna 45 minuter långa presentation kommer öppna biomolekylära databaser att diskuteras ur ett bredare perspektiv. Några av utmaningarna presenteras och lösningar föreslås. Innehållet inkluderar: en databas av databaser, en mycket lång lista, tre stora kluster, den europeiska hållbarhetsinsatsen, "genombrottsdatabaser" med demos och andra saker. För doktorander och forskare inom preklinisk och translationell forskning.

Denna presentation ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

David Herron Akademisk Samordnare
+46852484113