Föreläsningar och seminarier KIB Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies

2023-02-21 13:15 - 14:00 Add to iCal
Online Zoom

På 30 minuter kommer dessa två open sciences-databaser från ELIXIR att presenteras. Europe PMC innehåller bibliografiska poster samt öppet tillgängliga artiklar som analyserats med text-mining för att hitta nyckelkoncept samt för att länka dessa till andra datakällor. En av dessa källor är BioStudies.

För doktorander och forskare inom pre-klinisk forskning eller translationell forskning.
Denna workshop ges på engelska, men vi pratar också svenska.

Kontakt

David Herron Akademisk samordnare