Föreläsningar och seminarier KIB Presentation: Explore a protein across species with the Alliance of Genome Resources

2022-01-26 12:00 - 12:30 Add to iCal
Online Zoom

På 30 minuter kommer databasen Alliance of Genome Resources att presenteras. Databasen rekommenderas av Journal of Nucleic Acid Research (NAR), i deras databas-edition 2020. Med denna databas kan du göra molekylära jämförelser mellan olika försöksdjursmodeller.
För doktorander och forskare inom klinisk forskning eller translationell forskning. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie