Föreläsningar och seminarier KIB Presentation: Använda databasen Cortellis Drug Discovery Intelligence

2024-09-12 11:00 - 11:45 Add to iCal
Online

I denna presentation/demo kommer vi att visa dig databasen Cortellis Drug Discovery Intelligence (CDDI).

Per Arvidsson, MBB/KI, leder den nationella plattformen för läkemedelsupptäckt vid SciLifeLab, med uppdrag att stödja forskare som bedriver akademisk läkemedelsupptäckt i Sverige. Per kommer att belysa vikten av att förstå både validiteten och konkurrenssituationen för det läkemedelsmål man är intresserad av innan man påbörjar en läkemedelsupptäckt. KIB-resursen Cortellis Drug Discovery Intelligence (CDDI) är särskilt värdefull i detta avseende, vilket kommer att demonstreras i denna presentation/demo.

Presentationen hålls på engelska.

Kontakt

Erika Wiberg Bibliotekarie
+46852484137