Föreläsningar och seminarier KIB lunchföreläsning: Skönlitteratur på läkarutbildningen – ny forskning

2024-03-21 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online
Dekorativ bild.
Omslagsbild avhandlingen Cold heart warm heart. Foto: N/A

I dagens lunchföreläsning presenterar Anja Rydén Gramner, postdoktor i pedagogik vid Linköpings Universitet, sin forskning som resulterat i avhandlingen Cold Heart, Warm Heart – On fiction, interaction, and emotion in medical education.

Ett av de centrala lärandemålen för den svenska läkarutbildningen är att studenterna ska utveckla ett professionellt och empatiskt förhållningssätt till sina patienter.

I samband med föreläsningen kommer KIB att kort berätta om sin specialsamling som till stor del utgörs av skönlitteratur.

Instruktioner: Föreläsningen som är arrangerad av Universitetsbiblioteket, KIB, och riktar sig främst till KI-anknutna. Föreläsningen hålls på svenska och sker via Zoom. En länk skickas ut till alla registrerade deltagare. 

Kontakt

Karin Lindgren Bibliotekarie