Föreläsningar och seminarier KIB Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

2020-10-16 10:30 - 14:30 Add to iCal
Annan Online.

Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips.
Föreläsningen ges på engelska, men vi pratar också svenska.