Föreläsningar och seminarier KIB Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

2020-03-06 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Ragnar Granit, Biomedcium plan 3

Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt; praktiska tips.
Föreläsningen vänder sig till doktorander på KI vars disputation kommer att äga rum 3-12 månader senare.