Föreläsningar och seminarier KIB-Föreläsning: Hur du skriver din avhandling

2019-05-06 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Hörsal 4Y, ANA 8

Ur innehållet: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och diskussion, framtidsperspektiv); praktiska tips. Läs mer och anmäl dig på bibliotekets sida.

Dokument

Kontakt

Katarina Amcoff Administratör