Föreläsningar och seminarier KI-Psykologi: populärvetenskapliga föreläsningar 2023 23/2

2023-02-23 12:00 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Biomedicum, Solnavägen 9, Eva & Georg Klein föreläsningssal

Avdelningen för psykologi (Institutionen för klinisk neurovetenskap) vid Karolinska Institutet kommer under året att presentera aktuell psykologisk forskning för en intresserad allmänhet och för kollegor som vill ha en lättsmält sammanfattning av forskningsläget inom olika områden. Det kommer att handla om sömn, intelligens, emotioner, sjukdomsupplevelse, smak, ätstörningar, lukt, smärta, behandling av ångest och depression, och mycket annat.

Titel: Hur lång tid behöver vi sova?

Föreläsare: Professor Torbjörn Åkerstedt

Media återkommer ofta till frågor om hur lång sömn vi behöver för att fungera i det dagliga livet och för att leva så länge som möjligt. Ofta framställs svaren på frågorna väl endimensionellt – sov 7-8 timmar, annars går det illa. Vi har därför i en serie studier sökt ta fram en mer nyanserad bild. Frågorna rör: Är verkligen 7-8 timmar det enda acceptabla för ett långt liv? Hur påverkar åldern? Kön? Dödsorsak? Sömnkvalitet? Även när det gäller trötthet – att fungera dagtid – så har vi (förstås) tydliga effekter av sömnlängd. Vi kommer också att beröra kopplingen mellan ålder och trötthet, som inte är vad man väntar sig. Resultaten kommer från epidemiologiska studier såväl som från experimentella/sömnfysiologiska studier.

Hjärtligt välkomna!

Kontakt

Torbjörn Åkerstedt Professor