Föreläsningar och seminarier KI-Psykologi: populärvetenskapliga föreläsningar 2022

2022-12-01 16:00 - 17:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Biomedicum, Solnavägen 9, Eva & Georg Klein föreläsningssal

Avdelningen för psykologi (Institutionen för klinisk neurovetenskap) vid Karolinska Institutet kommer under höst och vår att presentera aktuell psykologisk forskning för en intresserad allmänhet och kanske för kollegor som vill ha en lättsmält sammanfattning av forskningsläget inom olika områden. Det kommer att handla om sömn, intelligens, emotioner, sjukdomsupplevelse, smak, ätstörningar, lukt, smärta, behandling av ångest och depression, och mycket annat.

Titel: Kognitiv beteendeterapi vid diarré, smärta och hjärtklappning

Föreläsare: Professor Brjánn Ljótsson

Det finns kroniska sjukdomar, t.ex. irritable bowel syndrome, fibromyalgi och förmaksflimmer, som ger besvärliga kroppsliga symtom. Att dagligen drabbas av t.ex. diarré, förstoppning, smärta, trötthet, eller hjärtklappning kan vara jobbigt, skrämmande och ibland skamfyllt. Många med dessa sjukdomar försöker att minska sina symtom genom att äta bättre, vila eller att försöka stressa mindre. Det händer också att man undviker fysisk aktivitet eller ändrar sina planer för att slippa sina symtom. Tyvärr leder dessa strategier ofta till ökat fokus på symtom och att vardagen fungerar sämre. Professor Brjánn Ljótsson kommer att presentera forskning om hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi-behandling kan bryta beteendemönster som förvärrar symtomen och minskar livskvaliteten vid dessa sjukdomar.

Hjärtligt välkomna!

Kontakt