Föreläsningar och seminarier KI Discovers 2021 med Marcus Buggert

2021-12-15 12:00 - 12:00 Add to iCal
Online Zoom
* *
KI Discovers seminar series Foto: N/A

Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2021. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla vetenskapliga tidskrifter under åren 2020-2021.

Onsdag 15 december 

Biträdande lektor, Marcus Buggert, Department of Medicine, Huddinge

Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell, October 2020

Moderator: Carmen Gerlach

Delta via Zoom

Länk: https://ki-se.zoom.us/j/64875076962

Mötes-ID: 648 7507 6962

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Kontakt

Ping Chen Biträdande Lektor