Föreläsningar och seminarier Karolinska Suicide Seminar - Nya perspektiv på suicidprevention

2023-01-25 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online

Varför fortsätter självmord öka trots våra ansträngningar? Varför är vi inte bättre på detta? Vad gör vi för fel? Professor Craig J Bryans föreläsning är en kritisk granskning av vad vi tror vi vet om självmord, med fokus på den förmodade rollen om psykisk sjukdom.

Craig J Bryan är psykolog och professor vid Ohio State University. I boken "Rethinking Suicide" från 2022 presenterar Bryan ett alternativt perspektiv på suicidprevention som ifrågasätter antaganden som är allmänt accepterade inom psykiatrin globalt. Samtalet modereras av Christian Rück, professor vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

 

Samtalet hålls på engelska. 

Kontakt

Ola Røren Annan Grund