Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Psychology Speaker Series - Daniel Kahneman

2022-02-15 15:00 Add to iCal
Online

Karolinska Institutets Psychology Speaker Series på Nobel Forum presenterar några av de mest inflytelserika forskarna i vår tid inom fälten sinne, hjärna och beteende. Föreläsningarna är arrangerad av Avdelningen för psykologi på Institutionen för Klinisk neurovetenskap.

Daniel Kahneman
Photo: Audra Melton

Vi bjuder in till en (live) konversation mellan Daniel Kahneman och Bo Melin (prof. i psykologi, Karolinska Institutet) och Annika Wallin (prof. i kognitionsvetenskap, Lunds universitet).

Daniel Kahneman är prof. i psykologi och prof. emeritus i public affairs vid Princeton School of Public and International Affairs, Eugene Higgins prof. emeritus i psykologi vid Princeton University, och fellow, Center for Rationality vid Hebrew University.

Daniel Kahneman lade grunden för ett nytt forskningsfält genom att integrera insikter från psykologisk vetenskap och ekonomi, med fokus på mänskligt beslutsfattande. För dessa insatser tilldelades han 2002 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Han har skrivit flera inflytelserika böcker, bl.a. Thinking, Fast and Slow (2011) och nyligen Noise: A Flaw in Human Judgment (tillsammans med Sibony och Sunstein, (2021).

Kontakt

Andreas Olsson Professor