Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers seminarium

2024-05-29 12:15 - 13:15 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Biomedicum

Junior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls i hybridform både på plats antingen på Campus Solna eller på Campus Flemingsberg samt via Zoom. Ingen registrering behövs.
Smörgåsar, kaffe och te serveras på plats.

 

Professor Johan Lundberg, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Determinants and Outcomes of Suicidal Behavior Among Patients with Major Depressive Disorder. JAMA Psychiatry, August 2023. 

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68359621916 

Kontakt

Carlos Rodrigues Anknuten till Forskning