Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers seminarium

2024-04-10 12:15 Add to iCal
Campus Solna Peter Reichard, Biomedicum

Junior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls i hybridform både på plats antingen på Campus Solna eller på Campus Flemingsberg samt via Zoom. Ingen registrering behövs.
Smörgåsar, kaffe och te serveras på plats.

 

Dr. My Blohm, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 

Differences in Cholecystectomy Outcomes and Operating Time Between Male and Female Surgeons in Sweden. JAMA Surgery, November 2023. 

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68359621916 

 

Kontakt

Carlos Rodrigues Anknuten till Forskning