Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers seminarium

2024-03-20 12:15 - 13:15 Add to iCal
Campus Solna Peter Reichard, BiomedicumJunior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls i hybridform både på plats antingen på Campus Solna eller på Campus Felmingsberg samt via Zoom. Ingen registrering behövs.
Smörgåsar, kaffe och te serveras på plats.

Professor Erik Melén, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 

Plasticity of Individual Lung Function States from Childhood to Adulthood. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, February 2023. 

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68359621916 

 

Kontakt

Carlos Rodrigues Anknuten till Forskning