Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers seminarium

2024-02-21 12:15 - 13:15 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Biomedicum

Junior Faculty välkomnar dig till seminarieserien Karolinska Institutet Discovers. Serien syftar till att ge inblick i de senaste vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nyligen publicerade framstående artiklar.
Seminarierna hålls i hybridform både på plats antingen på Campus Solna eller i Flemingsberg och via Zoom. Ingen registrering behövs.
Smörgåsar, kaffe och te serveras på plats.

Dr. Frida Lundberg, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Obstetric and Perinatal Outcomes of Singleton Births Following Single- vs Double-Embryo Transfer in Sweden. JAMA Pediatrics, February 2023.

 

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68359621916

Kontakt

Carlos Rodrigues Anknuten till Forskning