Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers med Martin Rottenberg

2020-12-09 12:00 Add to iCal
Online Online Zoom Möte

Välkommen till "Karolinska Institutet Discovers" med Martin Rottenberg den 9 december kl 12.00

Syftet med KI Discovers-serien är att ge inblick i de senaste vetenskapliga prestationerna inom en rad olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nya publikationer och senaste internationella rekryteringar.

Titel

Spatial and temporal localization of immune transcripts defines hallmarks and diversity in the tuberculosis granuloma, Nature Communications, April 2019

Talare

Professor Martin Rottenberg, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Moderator

Carmen Gerlach, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Registrering

En zoomlänk kommer att skickas ut till Karolinska Institutets Discovers-lista inför seminariet. Anmäl dig till KI-Discovers@ki.se. Välkommen!

Kontakt

Martin Rottenberg Professor