Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers med Katja Petzold

2021-05-26 12:00 Add to iCal
Online Online Zoom Möte

Välkommen till "Karolinska Institutet Discovers" med Katja Petzold onsdagen 26 maj 2021

Syftet med KI Discovers-serien är att ge inblick i de senaste vetenskapliga prestationerna inom en rad olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nya publikationer och senaste internationella rekryteringar.

Titel

Base-pair conformational switch modulates miR-34a targeting of Sirt1 mRNA, Nature, May 2020

Talare

Forskare Katja Petzold, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Registrering

En zoomlänk kommer att skickas ut till Karolinska Institutets Discovers-lista inför seminariet. Anmäl dig till KI-Discovers@ki.se. Välkommen!

Kontakt

Katja Petzold Senior forskare