Föreläsningar och seminarier Karolinska Institutet Discovers med Elizabeth Arkema

2021-04-07 12:00 Add to iCal
Online Online Zoom Möte

Välkommen till "Karolinska Institutet Discovers" med Elizabeth Arkema onsdagen 7 april 2021

Syftet med KI Discovers-serien är att ge inblick i de senaste vetenskapliga prestationerna inom en rad olika discipliner vid Karolinska Institutet genom att lyfta fram nya publikationer och senaste internationella rekryteringar.

Titel

Risk of first and recurrent serious infection in sarcoidosis: a Swedish register-based cohort study, European Respiratory Journal, September 2020

Talare

Docent Elizabeth Arkema, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Registrering

En zoomlänk kommer att skickas ut till Karolinska Institutets Discovers-lista inför seminariet. Anmäl dig till KI-Discovers@ki.se. Välkommen!

Kontakt

Elizabeth Arkema Senior forskare