Konferenser och symposier Karolinska Hematology Seminar XXI

2023-09-08 8:30 - 16:10 Add to iCal
Online

I år arrangeras detta seminarium för tjugoförsta gången.
Seminariet är ett endagswebinarium med syfte att erbjuda toppmoderna föreläsningar av internationellt ledande experter inom utvalda hematologiska områden.
Föreläsningarna följs av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och föreläsare.

Seminariet (på engelska) är digitalt och kostnadsfritt.

Karolinska Hematology Seminar är för dig som är kliniskt verksam inom hematologi eller onkologi.

Anmäl dig via denna länk: https://reg.akademikonferens.se/hematologyseminar2023 senast den 30 augusti 2023.

För frågor, skicka e-post till: hematologyseminar@akademikonferens.se

Välkomna!
Magnus Björkholm
Karolinska Universitetssjukhuset Solna