ISP seminarium vid MMK

2021-01-20 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Fredric Hedberg

Hyper and hypothyrodism with focus on preoperative Lugol's solution

Malin Ljunggren

Metastatic colorectal cancer- identifying the patients that receive and benefit from treatment with curative intent

Kontakt