ISP seminarium vid MMK

2020-12-09 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Sara Ström

Cognition and brain structure in Addison's disease

Lou Almskog

Coagulopathy in critical disease

Kristina Jansson

Livskvalitet och psykologiska aspekter hos barn- och ungdomar med läpp-käk-gompspalt

Kontakt