ISP seminarium vid MMK

2020-11-18 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Johan von Scheele

Titel: Advanced electrocardiography and cardiac imaging – applications to left anterior fascicular block and ischemic heart disease

Yuxia Wei

Titel: Prevention of oesophageal adenocarcinoma

Kontakt