ISP seminarium vid MMK

2020-10-14 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Oscar Grundberg

Titel: Imaging of Thoracic Malignancies, Focusing on New Methods

Kalle Mälberg

Titel: Socioeconomic status and recovery after oesophageal cancer surgery

Manne Godhe

Titel: Physical fitness and physical activity patterns in older adults – Validation of methods, effects of exercise and application of methods in evaluation of hip arthroplasty

 

Kontakt