ISP seminarium vid MMK

2020-08-26 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Alphonsus Matovu

”Groin hernia surgery in women, outputs, methods and costeffectiveness”

 

Lisa Bearpark

”Kirurgisk behandling av endokardit”

 

Mehrnoosh Shahrivar

”Aspirin use, genetic profile, and prognosis in patients with colorectal cancer”

 

Daniel Loewenstein

“Electrocardiography and Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Dyssynchrony”

 

Kontakt