Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-02-23 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Ellinor Lundberg

Survival after surgery for oesophageal cancer

Kontakt