Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-01-26 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Blaz Oder

Single-cell multi-omics analyses in chronic lymphocytic leukemia

 

Wenjie Cai

Gut-brain axis mediators in neuropsychiatric disorders

Kontakt