ISP seminarium vid MMK

2020-05-27 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Konferensrum Erling Persson L1:03

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Iva Jergovic

”Peripheral Arterial Aneurysms – natural history, treatment and outcome”

 

Matilda Appelgren

”De-escalation of axillary surgery and its implications for patient preferences, arm morbidity and health-related quality of life”

 

Kontakt