ISP seminarium vid MMK

2021-11-17 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Anna-Klara Pettersson

The Nordic Helicobacter Pylori Eradication Project: Cancer risk after Helicobacter pylori eradication therapy

Axel Dimberg

Bleeding in cardiothoracic surgery

Stefan Kauppinen

Injury patterns in ice hockey, with special emphasis on knee and hip injuries

Kontakt