ISP seminarium vid MMK

2021-10-20 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Ahmed Abdelmoez Ahmed

Immunometabolic responses of skeletal muscle to exercise and type 2 diabetes

Adrian Kimiaei

Novel biomarkers for in vitro evaluation of hemostasis and clinical outcomes in von Willebrand disease

Kontakt