ISP seminarium vid MMK

2021-08-25 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Jingjing Xu

The neurobiology of anorexia nervosa – focus on short-chain fatty acids and hypothalamic regulation of food intake

Sandrina Correia

Next generation diagnostics – integrating multi-omics approaches to diagnose mitochondrial diseases

Josephina Dirkje Temmink

Organ preservation in rectal cancer: Implementation and quality assurance

David Holmgren

Optimizing rehabilitation following anterior cruciate ligament injuries with focus on quadriceps function

Kontakt