ISP seminarium vid MMK

2021-06-16 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Ana Carasel

Clinical and epidemiological studies of adrenal tumors

Ann Mari Svensson

Inflammatory response in the lung parenchyma: Clinical-radiological- and pathological correlations/ Lungans inflammatoriska svar vid COVID-19 och interstitiell lungsjukdom: Klinisk-radiologisk och patologisk korrelation

Aron Skaftason

Deciphering the transcriptomic landscape of lymphoproliferative malignancies

Kontakt