ISP seminarium vid MMK

2021-06-09 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

David Thorsteinsson

Primary hyperparathyroidism: genetic and environmental risk factors and comorbidities

Kontakt