ISP seminarium vid MMK

2021-05-19 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Katja Ekholm

Parents’ Views on Genome Sequencing to Diagnose Congenital Syndromes and Childhood Cancer Predisposition

Karl Jensen

Genetic characterization of hereditary retinal dystrophy

Eini Westenius

Implementation of genomic tools for prenatal diagnosis

Dzan Rizvanovic

ACL-reconstructions: rationale for choice of graft and treatment of associated injuries

Kontakt