ISP seminarium vid MMK

2021-02-17 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Hillevi Lindelöf

Syndromes with skeletal abnormalities: aspects of natural course and molecular genetics

Carolina Maya González

Genetic causes of Childhood Cancer Predisposition

Kontakt